Termes i condicions
1. Titularitat de la pàgina web

Aquesta pàgina web és propietat de EXPOMARINE & BOATS, S.L ., Domicili social a Moll de Marina, núm. 11, Port Olímpic, 08005 Barcelona, CIF B64202583, adreça de correu electrònic info@escolaportbarcelona.com, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona Tom 37645, Foli 108 Full B307081, Inscripció 1ª. Aquesta pàgina web conté informació comercial de cursos esportius, professionals i activitats. En quant als serveis relacionats amb cursos de tipus professional (indicats en la categoria Cursos professionals), es venen i fan a través de l’empresa Formación profesional del mar SL. amb domicili social al c / Dr. Trueta 48, Local 1, 08005, Barcelona, CIF B66932146, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona Tom, 45751 foli 174. Full: 497.891, inscripció 1: Data: 2017.01.30. La resta d’activitats i cursos esportiu es venen i realitzen a través d’EXPOMARINE & BOATS, S.L ..

2. Propietat intel·lectual del web
Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d’aquesta pàgina web i el seu disseny gràfic, són propietat exclusiva de EXPOMARINE & BOATS, S.L. i és a qui li correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos. Així, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i modificació, total o parcial, sense prèvia autorització expressa de EXPOMARINE & BOATS, S.L. De la mateixa manera, tots els signes distintius, marques, noms comercials o signes de qualsevol classe continguts en aquesta pàgina web estan protegits per llei.

3. Contingut del web i enllaços
EXPOMARINE & BOATS, S.L. no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la seva pàgina web, sent responsabilitat exclusiva de la persona que accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir a través d’enllaços des de la pàgina www.ofertesnautiques.com. La presència d’aquests enllaços té una finalitat informativa, i no constitueixen en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que es puguin oferir en la pàgina web de destí. En el cas que EXPOMARINE & BOATS, S.L. tingués coneixement efectiu que l’activitat o la informació a què remetin aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o que pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent a la major brevetat possible.

4. Actualització i modificació de la pàgina web
EXPOMARINE & BOATS, S.L. es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva pàgina web i la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avís i sense assumir cap tipus de responsabilitat per fer-ho.

5. Indicacions sobre aspectes tècnics
EXPOMARINE & BOATS, S.L. no assumeix cap responsabilitat derivada de problemes tècnics o errades en els equips informàtics, que es produeixin durant la connexió a Internet, o que puguin ser originats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del seu control.

Des EXPOMARINE & BOATS, S.L. no es garanteix l’absència de virus i altres elements que puguin causar danys en els sistemes informàtics o els documents electrònics d’aquesta pàgina web o de pàgines web de tercers, i no es responsabilitza dels danys i perjudicis que es puguin arribar a produir per aquests motius. De la mateixa manera, no es responsabilitza davant possibles danys i perjudicis que pugui patir l’usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions en la informació que facilita quan procedeix de terceres fonts.

6. Legislació i jurisdicció aplicable
L’usuari accepta que la legislació aplicable i els Jutjats i Tribunals competents per conèixer de les divergències derivades de la interpretació o aplicació del text legal són els espanyols, i se sotmet, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

 

Podeu llegir en altres pàgines la nostra política de privacitat i cookies i la política de cancel·lacions.

L’usuari podrà utilitzar una full de reclamació facilitada per la Generalitat de Catalunya.

Regala cualquiera de nuestros cursos o prácticas.

Es muy fácil y sin cargos adicionales, al efectuar la compra marca la opción REGALO y completa el formulario con vuestros datos.

INFORMACIÓ DE CONTACTE

Centraleta
932 21 03 80
Cursos STCW
660 46 04 28
Cursos d'Esbarjo
609 43 63 15
CURSOS STCW
Formació Professional de la Mar
Doctor Trueta 48,
08005 · Barcelona
Horari
Dill-Div: 10:00 a 14:00 / 15:00 a 19:00
CURSOS NÀUTICS D'ESBARJO
Escola Port
Moll de la Marina 11,
08005 · Barcelona
Horari
Dill-Div: 09:00 a 19:00
Diss: 9:00 a 13:00
ACTIVITATS NÀUTIQUES
Escola Port | Náutica
Moll de la Marina 5,
08005 · Barcelona
Horari
Dill-Div: 10:30 a 14:00 / 15:00 a 19:00