Taxes d’expedició del títol

Taxes expedició titol · Escola Port Barcelona

Taxes d’expedició del títol

icono_personas

Taxes expedició titol

Un cop hagis aprovat l’examen, s’ha de pagar una única taxa per expedir el títol. Escola Port es pot encarregar de la gestió.

El preu varie en funció de cada titulació i incloue la taxa i la gestió de la Escola.

Regala cualquiera de nuestros cursos o prácticas.

Es muy fácil y sin cargos adicionales, al efectuar la compra marca la opción REGALO y completa el formulario con vuestros datos.

Taxes d’expedició del títol


Truqueu-me.

Envieu-més informació.

Enviar

Enviar

Les dades facilitades per l'usuari seran gestionades per EXPOMARINE & BOATS, S.L. amb la finalitat d'atendre les peticions de servei. Inclourem les dades en un arxiu que comptarà amb totes les mesures de seguretat exigides per la normativa vigent en matèria de protecció de dades. L'usuari podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit a info@escolaportbarcelona.com