Taxes d’expedició del títol

Taxes expedició titol · Escola Port Barcelona

Taxes d’expedició del títol

icono_personas

Taxes expedició titol

Un cop hagis aprovat l’examen, s’ha de pagar una única taxa per expedir el títol. Escola Port es pot encarregar de la gestió.

El preu varie en funció de cada titulació i incloue la taxa i la gestió de la Escola.

Regala cualquiera de nuestros cursos o prácticas.

Es muy fácil y sin cargos adicionales, al efectuar la compra marca la opción REGALO y completa el formulario con vuestros datos.

Taxes d’expedició del títol


Truqueu-me.

Envieu-més informació.

Enviar

Enviar